รีวิว

รีวิวจากคนไข้

รีวิวผ่าตัดเลเบีย ตัดแต่งแคมยื่น คืนความสวยให้น้องสาว
[รีวิวผ่าตัดเลเบีย] ศัลยกรรมเลเบียตัดแต่งแคมยื่น ผ่าตัดตกแต่งน้องสาวให้สวย โดยหมอสูตินารีแพทย์ผู้หญิง
ศัลยกรรมเลเบีย หรือตกแต่งเลเบียรีวิวจากประสบการณ์จริง กับปัญหาแคมยื่นยาวไม่เท่ากัน...
View Details
Repair รีแพร์ รีแพร์ช่องคลอด ทำรีแพร์ กระชับช่องคลอด
[รีวิวรีแพร์] Repair กระชับช่องคลอด ยกเครื่องน้องสาวใหม่ โดยสูตินารีแพทย์หญิง
คืนความสุขให้ชีวิตคู่ สามีกลับบ้านเร็วขึ้น หมดปัญหาเรื่องรัก ทำรีแพร์โดยสูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้หญิงที่เข้าใจผู้หญิง...
View Details